— Jeg har ennå ikke sett noen måling som forteller hva folk vil stemme lørdag. Jeg har bare sett målinger som forteller hva de ville ha stemt hvis det var valg andre dager, sier Adams til Bergens Tidende.

— Det er først lørdag vi ser folkets valg, og jeg tror på seier, legger han til.

Sinn Fein er best kjent som IRAs politiske fløy i Nord-Irland, men partiet opererer på hele øyen og har mange valgte representanter også i Irland.

I løpet av de senere årenes normalisering og fredsprosesser, har Adams nærmest gått fra å være et monster til å bli en folkehelt i den irske offentligheten.

Sinn Fein gjentok i går at Nice-traktaten ikke trengs for å gjennomføre utvidelsen av EU. På pressekonferansen i Dublin hevdet Gerry Adams også at uttalelsen fra Sevilla som blant annet skal gi irsk nøytralitet en viss ekstra beskyttelse er «verdiløs».

For Adams er kampen mot Nice først og fremst en kamp for å stoppe EUs utvikling mot et «militaristisk United States of Europe», som han sa til en gruppe pressefolk på gaten utenfor etter pressekonferansen.