I henhold til dekretet skal valgloven endres slik at alle kandidater må respektere det politiske programmet til PLO. Det krever også at personer som stiller til valg, respekterer tidligere avtaler som er inngått av den palestinske selvstyremyndigheten.

Hamas har tatt avstand fra PLOs program, som blant annet innebærer en anerkjennelse av staten Israel.