Etter alt å dømme vil den viktigste saken være løslatelsen av palestinske fanger, skriver den israelske avisen Haaretz søndag.

Abbas kommer også til å be om at Israel opphever beleiringen av president Yasser Arafat og lar ham reise til utlandet.

Palestinske kilder sier til israelsk radio at Abbas kommer til å be om at 450 fanger løslates, spesielt de som er mindreårige eller eldre, med eller uten domfellelse. Noen av dem har vært fengslet i mer enn 20 år.

Israel har til nå ikke villet godkjenne palestinernes kriterier for hvilke fanger som bør løslates, og kilder som står Sharon nær sier at han ikke ønsker å diskutere løslatelsen av fanger med "blod på hendene". Han skal imidlertid være villig til å løslate personer som kun har utført "politiske" aktiviteter, skriver Haaretz.

De militante gruppene Hamas og Islamsk hellig krig inngikk våpenhvile med Israel mot at alle medlemmer blir løslatt, og har truet med å gjenoppta den væpnede kampen hvis så ikke skjer. Flere tusen palestinere sitter i israelsk fangenskap.

Etter møtet med Sharon reiser Abbas videre til Jordan og Egypt, og fredag møter han USAs president George W. Bush i Washington. Han kommer også til å møte amerikanske jøder og gjøre rede for palestinernes synspunkter, ifølge palestinske og amerikanske kilder i Washington.

NTB

BER: Mahmoud Abbas vil be Ariel Sharon oppheve beleiring av Yasser Arafat.