Haniyeh skal legge fram listen over statsråder for Abbas i Gaza by søndag ettermiddag.

Etter at Abbas har fått se listen, skal den vedtas i palestinernes lovgivende forsamling.

Den ytterliggående, islamistiske gruppen Hamas vant overraskende valget til ny lovgivende forsamling i de palestinske områdene med klar margin i januar. Dermed ble Abbas’ Fatah-bevegelse, som lenge har hatt en dominerende posisjon i de palestinske områdene, stilt i skyggen.