PLOs lederskap støtter Abbas initiativ til å ha folkeavstemning om et nytt palestinsk forslag til fredsavtale med Israel. Dette kom fram etter et møte mellom PLO-lederne og Abbas tirsdag. Datoen for folkeavstemningen er ennå ikke satt, men den vil bli kunngjort om noen dager, opplyser tidligere statsråd Yasser Abed Rabbo til AFP.

— President Abbas vil kunngjøre datoen for folkeavstemningene innen utgangen av uken. Dette gir Hamas ekstra tid til å forandre mening, sa Rabbo.

Det nye fredsforslaget er utarbeidet av en gruppe palestinske ledere fra både Hamas og Fatah som sitter i israelske fengsler.

Abbas bestemte seg for å avholde en folkeavstemning etter at Hamas og andre palestinske grupper ikke oppfylte en frist mandag til å gi sin tilslutning til forslaget, som indirekte innebærer en anerkjennelse av Israel.

Hamas betrakter initiativet som Abbas har kjørt fram, som et forsøk på å undergrave Hamas-regjeringen, men flere meningsmålinger viser at et flertall av palestinerne støtter ideene som ligger bak forslaget.