En høytstående representant for palestinske myndigheter som står Abbas nær, sier at president Abbas vil kreve at en ny palestinsk regjering overholder tidligere avtaler inngått med Israel.

Representanten avviste en uttalelse fra Egypts etterretningssjef Omar Suleiman om at Abbas ikke ville be Hamas danne regjering med mindre organisasjonen anerkjente Israel.