Transportflyet C-130 Herkules ble utviklet på 1950-tallet og har vært en tro tjener i militær og sivil transport. Det norske luftforsvar har seks slike maskiner, som ble anskaffet for over 30 år siden.

Men de nyeste kampflyene AC-130/U ble tatt i bruk så sent som i 1995, og det amerikanske flyvåpen har 13 maskiner av denne type. I tillegg kommer 8 maskiner av typen AC-130/H som opprinnelig stammer fra 1973, men senere er kommet i ny versjon.

USA har i alt bygd om 43 C-130 maskiner til kampfly, og de første kom så tidlig som i 1967. De ble utprøvet ved Elgin-flybasen i Florida og i Sørøst-Asia, og ble senere satt inn under Vietnamkrigen.

Senere er maskinen benyttet i flere operasjoner, som Grenada (1983), Panama (1989), Golf-krigen (1991), Somalia-operasjonen (1993-94) og i Bosnia (1995).

Flyets viktigste oppgaver er å gi flystøtte til bakkeoperasjoner, angrep mot planlagte mål og forsvar av flybaser og andre installasjoner på bakken. De nyeste utgavene har åpninger på siden for kanoner opp til 105 mm howitzer. Men de har også 25 mm Gatling-maskingeværer som sender av sted 1.800 skudd i minuttet.

Den nyeste utgaven AC-130/U eller "Spooky 2" har TV-overvåking, infrarøde sensorer og radarsensorer og kan oppspore ethvert mål på bakken og utslette det med presisjonsbombing.

USA har mistet i alt åtte AC-130 maskiner i kamp, de to siste gikk tapt i Kuwait under Golf-krigen og under felttoget i Somalia

(NTB)