• Barn gjør deg ikke lykkeligere, er konklusjonen i en artikkel som sammenfatter flere tiårs forskning.

Dette er en vanlig advarsel fra forskerhold. For flere tiår med europeisk og amerikansk forskning viser at par med barn skårer lavere enn barnfrie par på følelse av lykke, tilfredshet i livet, tilfredshet med ekteskapet og mental velvære, fastslår dosent Nattavudh Powdthavee ved Universitetet i York i England.

Les mer på Aftenposten.no

Bekymring og nederlag

Påkjenningene som er forbundet med det å ha barn, vedvarer etter at barna er blitt fysisk og økonomisk uavhengige av foreldrene. En studie fra 1981 viser at par med barn som har forlatt hjemmet, er mindre lykkelige enn barnfrie par i samme alder. En senere studie, fra 1989, viser at foreldre bruker atskillig tid og krefter på å bekymre seg for barna, og sliter med en følelse av ikke å strekke til.

Dette er bekymringer og tanker barnfrie par slipper.

— Vi vet dette. Vi vet at det å ha barn er hardt arbeid. Så det faktum at barn ikke gjør deg lykkeligere, bør ikke overraske noen. Det eneste overraskende er at man blir overrasket, skriver forsker Powdthavee i en artikkel i tidsskriftet The Psychologist .

Så hvorfor er folk fortsatt overbevist om at barn gir lykke?

Barna får ikke vite sannheten En mulig forklaring er at lykke-teorien lettere bringes videre fra generasjon til generasjon, enn påstanden om at barna har gjort livet vanskeligere, mener Powdthavee.

En annen forklaring kan være at folk som tror barn ikke vil gjøre dem lykkeligere, rett og slett ikke får barn. Dermed har de ingen ny generasjon å overlevere denne overbevisningen til. Det minner om Darwins evolusjonsteori: Den fortelling som lettest overleveres til neste generasjon, er den som faktisk føres videre - selv om den er feilaktig, konkluderer Powdthavee.

Den store fokus-illusjonen En tredje forklaring er det forskerne kaller fokus-illusjonen. Noe av problemet ved enhver sammenligning av to eller flere alternativer, er erkjennelsen av at ingenting i livet er fullt så viktig som du tror det er mens du tenker på det.

— Vi er tilbøyelig til å fokusere mer på de gode tingene enn på de dårlige, forklarer Powdthavee. Mange hevder at de få gode opplevelsene - som barnets første smil, første skoledag, bryllup osv - oppveier alt slit og all bekymring. Problemet er bare at de belastende tingene er så mange flere og berører oss i et så mye større tidsrom enn de sterke, men få høydepunktene.

Derfor skårer foreldre lavere på lykkebarometeret enn barnfrie par - samtidig som de hardnakket hevder at barna har gjort dem lykkeligere.

Si din mening om saken her.