Soldatene settes inn for å styrke den internasjonale FN-styrken (UNIFIL) som allerede er på plass i Sør-Libanon.

Frankrike har lovet et styrkebidrag på totalt 2.000 soldater til UNIFIL. 400 franske soldater er allerede på plass i Libanon.

Frankrike skal lede FN-styrken i Libanon fram til februar neste år.