Likene etter 88 gruvearbeidere er funnet, mens tolv gruvearbeidere fortsatt er savnet, opplyser det ukrainske departementet for krisehåndtering tirsdag.

Ulykken skjedde tidlig søndag morgen, da metangass eksploderte på over 1.000 meters dyp i Zasjadko-gruva i byen Donetsk, ei gruve som også flere ganger tidligere har blitt rammet av ulykker.

Etter eksplosjonen brøt det ut brann inne i gruva. 457 mennesker befant seg i gruva da ulykken skjedde, men bare rundt 30 var like ved eksplosjonsstedet. 28 gruvearbeidere er lagt inn på sykehus etter eksplosjonen.

REUTERS/SCANPIX
FORBEREDELSER: Redningsfolkene studerte kart over gruvegangene nøye før de kunne ta seg inn.
STRINGER/RUSSIA
FRYKT: En kvinne står fortvilet ved hovedinngangen til anlegget.
STRINGER/RUSSIA