Vannmassene, som har gjort ødeleggelser i ni av regionene i sør, har nå begynt å trekke seg tilbake. 45.000 hjem er oversvømt, og 3.000 er helt ødelagt. Flommen har også ødelagt veier, jernbanelinjer og gassledninger, og 110 landsbyer og byer har mistet strømforsyningen.

Flommens ødeleggelser blir beregnet til over 800 millioner kroner, og en egen kommisjon er opprettet for å hjelpe til med gjenoppbyggingen.

(NTB)