Lista var på 20 navn før terrorangrepet 11. september 2001, men vokste deretter raskt til 150.000 på få måneder og så til 755.000 i mai i år.

Tar man hensyn til kjente aliaser og pseudonymer, omfatter lista dermed rundt 300.000 personer, ifølge Terrorist Screening Center (TSC) som ble opprettet i desember 2003 for å holde oppsikt over mistenkte for terror.

TSC får sine opplysninger fra FBI og gir navnelista videre til immigrasjonsmyndighetene.

Lista brukes til å identifisere personer som kan arresteres eller nektes adgang til USA. Men oftest brukes den til å ta til side og avhøre folk som har kommet på lista, og deretter la dem gå, slik at de utsettes for det samme hver gang de reiser til USA.

American Civil Liberties Union (ACLU) som overvåker brudd på borgerrettighetene i USA, mener uskyldige mennesker blir utsatt for problemer og at Kongressen må ta affære.