Det ble klart på EUs utenriksministermøte i Brussel fredag. EUs finske formannskap sa at de samlede bidragene fra EU-landene utgjør mellom 5.600 og 6.900 soldater.

Tallet kan likevel stige i dagene og ukene som kommer. Irlands utenriksminister Dermot Ahern snakket om 8.000-9.000 soldater.

Målet er uansett at mellom 3.000 og 4.000 soldater skal være på plass i Libanon i løpet av en uke.

FNs generalsekretær Kofi Annan, som også deltok på møtet i Brussel, betegnet fredagens møte som en suksess.

– Nå kan vi begynne å sette sammen en troverdig styrke, fastslo han på en pressekonferanse.

Solide bidrag

Frankrikes utenriksminister Philippe Douste-Blazy bekreftet i Brussel at Frankrike vil stille med 2.000 soldater til FN-styrken. Italia bidrar med 3.000 soldater, og Spania har tilbudt mellom 1.000 og 1.200 soldater.

FNs generalsekretær Kofi Annan takket de tre landene spesielt for å gi de største bidragene fra europeisk side.

I tillegg vil Polen stille med 500 soldater og Belgia med nærmere 400. De nordiske landene vil også bidra.

Bidragene innebærer at EU-landene vil utgjøre «ryggraden» i den nye FN-styrken, påpekte både Kofi Annan og den franske utenriksministeren.

Douste-Blazy oppfordret samtidig de andre faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og muslimske land til å stille med bidrag. Kofi Annan sa at Malaysia, Indonesia og Bangladesh hadde gitt løfter om bidrag, og at han er i dialog med Tyrkia om det samme.

Ikke avvæpne Hizbollah

FN-sjefen gjorde det helt klart at den nye FN-styrken ikke skal ha ansvaret for å avvæpne Hizbollah.

– Hizbollah kan ikke avvæpnes med makt. Det må være en politisk enighet om dette i Libanon, sa Annan.

Han understreket også at Sikkerhetsrådets resolusjon 1701 ikke krever at det blir utplassert internasjonale styrker langs Libanons grense til Syria, men at det kan bli aktuelt dersom de libanesiske myndighetene ber om det.

Men hittil har ikke Libanon kommet med noen slik henvendelse, presiserte Annan.

Fransk ledelse først

FNs generalsekretær sa videre at han har bedt Frankrike lede den nye styrken, kalt UNIFIL II, frem til utgangen av februar neste år. Da utløper også perioden til den franske generalen Alain Pellegrini, som er øverstkommanderende for dagens UNIFIL-styrke i Libanon.

Annan har bedt Italia overta ledelsen av styrken etter Frankrike. En italiensk general skal dessuten ha et lederansvar for Libanon-styrken fra en enhet i FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) i New York.

ZOHRA BENSEMRA