Ti mennesker døde i Hubei-provinsen der kraftig nedbør og hagl har bidratt til at flommen i Yangtze-elva og Han-elva har vokst ytterligere.

I Shaanxi-provinsen omkom fem mennesker i oversvømmelser som har kuttet veier og telekommunikasjoner rundt Shangluo.

Andre har dødd i haglstormer i Anhui-provinsen og i lynnedslag i Sichuan-provinsen.

Nesten 120 millioner mennesker er rammet av de omfattende oversvømmelsene som har ført til materielle skader for over 40 milliarder kroner.

Meteorologene sier at kraftig regnvær kan ventes både i sørvest og i Hubei i de kommende dagene. De tørre midtre delene av landet kan vente storm.

I sør er det oppstått mangel på drikkevann for 1 million mennesker på grunn av tørke og en hetebølge som har vart i flere uker.

REUTERS