NDP, som ledes av president Hosni Mubarak, fikk 112 av de 164 plassene i nasjonalforsamlingen valget sto om, i den første av tre valgomganger, opplyser justisminister Mahmoud Aboul Leil.

Uavhengige representanter vant 47 plasser, Det muslimske brorskap fikk 34 av disse plassene. Denne islamistiske gruppen, som offisielt er forbudt, hadde 15 plasser i den forrige nasjonalforsamlingen.

Tre offentlig godkjente sekulære partier fikk fem plasser.

Valgdeltakelsen i de to dagene valget varte, var 24 prosent.

I første valgomgang, som nå er over, ble det valgt representanter til 164 av nasjonalforsamlingens 444 plasser.

Andre valgomgang innledes 20. november, og hele valget skal være avsluttet innen 7. desember.