• Ofre i straffesaker kan kreve erstatning for økonomisk tap, i form av utgifter som forbrytelsen har utløst og tap av arbeidsinntekt.
  • I tillegg kan ofre kreve oppreisningserstatning, en engangssum som skal gjøre opp for tort og svie og for annen krenking eller skade av såkalt ikke-økonomisk art.
  • I voldtektssaker har Høyesterett fastsatt en standardsats for oppreisning på 100.000 kroner som utgangspunkt.