20 nordmenn er fortsatt savnet, viser oppdaterte tall fra Nye Kripos mandag.

Navnelister blir oppdatert fortløpende på www.nyekripos.no etter at de pårørende er varslet.