Flyene koster rundt en halv milliard kroner pr. stykk. I tillegg til kjøpskostnader på 3150 milliarder kroner, kommer uforutsette utgifter og oppgraderinger. Enkelte antyder dobling av prisen før flyene er levert. Til sammenlikning var FNs budsjett for fredsbevarende operasjoner i 2004 på 20 milliarder kroner. Innkjøpsprisen for jagerflyene kan med andre ord finansiere FNs fredsbevarende operasjoner i 150 år! Og da er ikke jagerflyproduksjonen til Frankrike, Russland og Kina inkludert.

Utenfor fatteevne

— Dette er langt utenfor min fatteevne. Jeg konstaterer at det er et voldsomt misforhold mellom investeringer i jagerfly og det som går til fredsbevarende operasjoner. Misforholdet bør definitivt minskes, sier Ole Danbolt Mjøs som understreker at han uttaler seg som privatperson og ikke på vegne av Nobelkomiteen.

Direktøren for fredsforskningsinstituttet PRIO, Stein Tønnesson, sier han «frykter en enorm overinvestering og en masse bortkastede penger som kunne vært brukt på andre formål».

Estimatet på 6300 kampfly gjelder for 30 år fremover, men inkluderer altså ikke kinesiske og russiske planer. Kina har tusenvis av gamle kampfly som er modne for utskiftning.

3865 fly neste ti år

Men heller ikke det neste tiåret sitter verdens våpentørste ledere på gjerdet. Ifølge analysefirmaet Forecast International i USA vil det frem til 2015 bli produsert og levert 3865 kampfly til en samlet verdi av 1000 milliarder kroner. Det gir en stykkpris på litt under 400 millioner kroner, men inkluderer mange kampfly som ikke er av siste modell.

Informasjonsdirektør Ove Wagermark i Gripen International, som selger JAS 39 Gripen, sier at analyser indikerer at Gripen konkurrerer om et marked på samlet 2500 kampfly det neste tiåret.

Norge planlegger å investere i 48 nye kampfly. Det spekuleres kraftig i hva samlet kostnad kan bli. Tallene varierer fra en pris på 400 millioner kroner til rundt 1 milliard kroner pr. stykk. Det kan bety alt fra 20 til 50 milliarder kroner.

Valgets kvaler

Valget står mellom tre fly; USAs Joint Strike Fighter, også kalt F35, europeiske Eurofighter Typhoon og svenskenes JAS 39 Gripen.

JAS Gripen er bittelillebror i selskapet og har sikret seg bygging av 260 fly.

Eurofighter er store EU-lands forsøk på etablere et konkurransedyktig jagerfly for å bryte USAs dominans. De fire landene som står bak, er Spania, Italia, Tyskland og Storbritannia. Sentralt står selskapet EADS - European Aeronautic Defense and Space Company. Samlet kan produksjonen komme opp i rundt 1000 fly.

Hovedkonkurrent til Eurofighter Typhoon er USAs og Lockhead Martins Joint Strike Fighter F-35 Lightning II. Det er verdens til nå dyreste militære utviklingsprosjekt - kostnadsberegnet til 276,5 milliarder dollar, eller vel 1700 milliarder kroner.

Jomfrutur over helgen

I USA ble det i går antydet at flyets jomfrutur kan bli foretatt på testbasen til Lockheed Martin førstkommende mandag eller tirsdag.

For F-35 er de planlagte produksjonstallene formidable. Så mange som 5100 jagerfly kan bli bygd de neste 30 årene, tror Pentagon. «Familien» av F-35 fly skal erstatte flere flytyper i USA, som F-16, F/A-18 Hornet og flere andre typer.

CHRISTOF STACHE