Honduras har erklærte unntakstilstand i 104 kommuner, på grunn av tørken som berører over halvparten av den dyrkbare jorden i landet.Et stort antall nicaraguanere har utvandret til Costa Rica, det eneste landet i området som ikke er berørt av tørken.De fattigste innbyggerne i området lider av alvorlig underernæring, ifølge representanter for myndighetene.Verdens matvareprogram distribuerer matrasjoner til familier i de hardest rammede områdene, spesielt til urbefolkningsgruppene nord i Nicaragua. Flere tusen mennesker i de to landene befinner seg likevel i en desperat situasjon, sier tjenestemenn.