Jakten blir innledningen på en tidligere annonsert kampanje for å finne og pågripe over 300.000 mennesker som har ignorert ordrer om å forlate landet etter at deres visa er utløpt.

Etter terrorangrepene 11. september har myndighetene bestemt seg for at faren for terrorangrep skal være avgjørende for hvilke av de ulovlige innvandrerne som skal oppsøkes først. De 6000 er fra land der det eksisterer aktive al-Qaida-celler.

Ifølge en talsmann for justisdepartementet er det fortsatt fare for nye terrorangrep i USA.

Kampanjens fokus på menn fra arabiske og muslimske land har uroet arabisk-amerikanere og grupper som arbeider for innvandrernes rettigheter, fordi det kan synes som Bush-administrasjonen legger etniske kriterier til grunn for hvem som skal utvises. De fleste ulovlige innvandrere i USA er fra Latin-Amerika. (NTB)