Fergen trafikkerte elven Indus da den gikk ned i nærheten av byen Thatta, vel 70 kilometer øst for storbyen Karachi.

– Ifølge informasjonen vi har fått har 60 mennesker mistet livet, sier kapteinløytnant Salman Ali.

Marinen har sendt dykker— og redningsteam til området.

En talsmann for provinsmyndighetene opplyser at om lag 80 personer var om bord i fergen da den sank, og at årsaken til ulykken nå blir etterforsket.