Særlig i Afrika sør for Sahara er nøden akutt. Hele 16 land i denne delen av Afrika er i akutt nød, først og fremst på grunn av naturkatastrofer og borgerkrig, skriver FAO i rapporten.

Antallet flyktninger øker samtidig i det sentrale og vestlige Afrika, i hovedsak på grunn av krig og borgerkrig.

I Asia trekker FAO fram situasjonen i Afghanistan, Mongolia og Nord-Korea som svært vanskelig, selv om årsakene er forskjellige. De tidligere sovjetrepublikkene Armenia, Georgia og Tadsjikistan i Kaukasus og Sentral-Asia, har også forsyningsproblemer.

NTB-AFP