Ulykken skjedde fredag og var så omfattende at myndighetene lørdag fremdeles hadde problemer med å si hvor mange som omkom.

– Det er mange brente lik etter infernoet, sier Niran Malaolu i delstatsmyndighetene i staten Ogun.

Nigerias veinett er svært dårlig vedlikeholdt, og det har vært en rekke alvorlige ulykker på veiene i år. Torsdag mistet 20 mennesker livet da en buss kolliderte med en lastebil i de sentrale delene av Nigeria.

uvakt@ntb.no