Norges Rederiforbund innser at det er nytteløst å snu EU og må akseptere strengere regler i Europa enn resten av verden.

Et av verdens største rederier, Bergesen, opplyser til Bergens Tidende at rederiene ikke nødvendigvis må skrape oljetankerne — de kan settes inn i oljefrakt alle andre steder enn i Europa.

Europa-Kommisjonen offentliggjorde i går vidtrekkende forslag som vil bety at hundrevis av oljetankere må skrapes og hogges opp - hvis rederne akter å frakte olje til eller fra EU-havner. Reglene vil også gjelde Norge på grunn av EØS-avtalen.

EU tar styringen

EU foreslo opprinnelig et utfasingstempo som dette etter «Erika»-ulykken i 1999. Men da ble EU tvunget til et kompromiss i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, blant annet etter press fra Norge. IMO-vedtaket, som ble banket gjennom i fjor innebar seilingsforbud for gamle tankere med enkle skrog fra 2007 og 2015 for resten av verdens tankflåte med enkle skrog. Seilingsforbudet omfatter også tankskip som har dobbelt bunn, eller doble sider, men som altså ikke har helt, dobbelt skrog.

EU forserer nå utfasingen fra 2007 til 2005 for gamle tankere og fra 2015 til 2010 for alle større tankere. Årsaken til det er «Prestige»-katastrofen utenfor Spania i november. Den 26 år gamle oljetankeren forliste med 77.000 tonn tung fyringsolje om bord.

Reduserer miljøtrusselen

— «Prestige»-katastrofen har gjort det klart at kompromisset man ble enige om ikke var tilstrekkelig ambisiøst. Dette vil nå bli endret. Jeg håper de tiltakene vi foreslår i dag raskt vil tre i kraft, slik at trusselen mot miljøet reduseres raskt og radikalt, sier EU-kommissær Loyola de Palacio.

Kommisjonen foreslår også at det umiddelbart blir forbudt å frakte tung råolje og tung fyringsolje i tankere med enkle skrog, samt at alle oljetankere som er eldre enn 15 år må delta i et utvidet og strengt kontrollprogram.

Reglene utformes som en forordning og må vedtas både av EUs råd, det vil si transportministrene, samt av Europa-Parlamentet. De to organene blir bedt om å arbeide så raskt som mulig, slik at reglene kan tre i kraft «i løpet av mars 2003.»

400 millioner for ny tanker

Norges Rederiforbund opplyser at EUs forsering vil bety at ytterligere 25 norske oljetankere må tas ut av europeisk trafikk. Samlet vil dermed 58 norskeide oljetankere bli bannlyst i EU- og EØS-farvann fra 2010.

Ifølge Norges Rederiforbund vil en av oljetankerne måtte tas ut av trafikk i en alder av 17 år, mens vanlig levetid er 30 år. Det betyr at tankerens «levealder» forkortes med 13 år.

Det koster i dag mellom 350 og 400 millioner kroner å bygge en ny oljetanker på 150.000 dødvekttonn.

EU-kommisjonen opplyser at næringen har kontrahert, eller bestilt, rundt 600 nye oljetankere med doble skrog på skipsverft verden over. Samlet er det under bestilling skip med en lastekapasitet på 60 millioner tonn olje. Kommisjonen tror derfor ikke det blir knapphet på tankere til å frakte olje i verden.

Hele 28 prosent av hele verdens oljefrakt går til og fra EU.

Kan flytte gamle tankere

Leif Andersen, teknisk sjef i Bergesen ASA, sier til Bergens Tidende at «vi tar forslaget til etterretning og at reglene er strengere enn det IMO har vedtatt.»

— Vi har 5-6 skip som vil bli rammet fordi de må fases ut tidligere enn planlagt. Men fordi våre tankskip sjelden går i Europa, får det ingen stor økonomisk betydning for oss. Jeg har forstått det slik at de aktuelle skipene fortsatt kan gå i oljefrakt andre steder i verden, selv om EU forbyr dem, sier Arnesen.

Herbjørn Hansson i Ugland Nordic Tankers sier at reglene «kommer som en følge av at myndighetene fører en sterk kampanje for å bedre kvaliteten på verdensflåten.»

— Vi er ikke glade i regionale eller nasjonale særtiltak. Det er negativt og det blir komplisert når man får slike særregler. Det positive er imidlertid at det fremmer kvalitet innen skipsfarten. For Uglands operasjoner får EU-forslaget heller ikke dramatiske konsekvenser, selv om det berører to av selskapets oljetankere.

Bergens Tidende skrev onsdag denne uken at 16 bøyelastere i Nordsjøen må ut av trafikk innen 2010 som en følge av EU-forslaget.

Vanskelig å snu EU

Marianne Lie, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, hilser velkommen alle EUs tiltak - bortsett fra den forserte utfasingen av oljetankere.

— Vi hadde helst sett at EU holdt seg til IMO-vedtaket fra i fjor, med en utfasing innen 2015.

— Betyr det at dere vil arbeide for å stoppe EU-forslaget om en forsert utfasing?

— Vi hadde sett at EU holdt seg til IMOs utfasingstempo.

— Dere vil altså forsøke å forhindre at det forserte tempoet blir vedtatt?

— Jeg tror det blir vanskelig. Vi må være realistiske - hvis ikke mister vi innflytelse. Jeg synes rent generelt at EUs forslag er en rimelig reaksjon på «Prestige»-ulykken, sett i lys av opinionens sterke reaksjoner i Spania, Portugal og Frankrike, sier Marianne Lie.

EU-rådgiver Jan Søndergård i Greenpeace sier at «det ikke er noen grunn til å vente med en utfasing til 2010.»

— En utfasing i 2010 er imidlertid bedre enn 2015, men for oss er det aller viktigste at man innfører et prinsipp om full erstatningsplikt. Det gjenstår å se om et slikt forslag kommer på bordet, sier han.

<b>MILJØKATASTROFE:</b> Tung fyringsolje lekker fortsatt ut fra tankskipet «Prestige» som forliste utenfor Spania i november. På bildet ser vi frivillige i arbeid i går med å prøve å begrense skadene på strendene utenfor spanske Galicia.<p/> FOTO: MIGUEL VIDAL/REUTERS