Mer enn 505.000 boliger har falt sammen og 1,3 millioner er blitt delvis ødelagt av flommene som har rammet de sentrale, østlige og sørlige delene av Kina siden slutten av mai.

Flommen har berørt nesten 100 millioner mennesker.

"Berørt" kan innebære alt fra mindre jordbruksskader til tap av hjem eller liv. Flere områder er utenfor hjelpeorganisasjonenes rekkevidde på grunn av de store vannmengdene.

NTB