561 barn under tolv år ble drept av skytevåpen i USA mellom 2006 og 2010. Det melder nyhetsbyrået Associated Press, med FBIs Uniform Crime Reports som kilde.

Det høye tallet inkluderer ikke dødsfall som er definert som ulykker, og det innebærer at det totale antallet barn som ble drept av skytevåpen er betydelig høyere. Det skriver Aftenposten.no

Av gjennomgangen Ap har gjort av barnedødsfall det siste året fremgår det at det ikke bare er i belastede ghettoer i storbyene dette er et problem; barn blir skutt i alle typer amerikanske samfunn. I tilsynelatende trygge småbyer, på landsbygda, i indianerreservater og i storbyene.

Bare det siste året har en rekke tragedier rammet helt små barn og deres familier: Luke Schuster (6) ble drept sammen med en rekke familiemedlemmer i New Town, North Dakota, i november. Seksåringene John Devine Jr. og Jayden Thompson ble drept i Kentucky og Texas. Veronica Moser-Sullivan (6) ble drept i masseskytingen i kinoen i Aurora, Colorado. Kammia Perry ble drept av sin egen far utenfor hjemmet sitt i Cleveland.— Nå som det er blitt klart at ingen deler av vårt samfunn kan beskytte seg mot våpenkriminalitet, eller mot at barna våre blir stjålet, kan vi endelig ha den nasjonale debatten vi trenger, uttaler presidenten i den innflytelsesrike borgerrettighetsbevegelsen NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Ben Jealous, til AP.

Massedrapene

Etter at 20 små førsteklassinger ble drept i Newtown, Conneticut rett før jul, er debatten om våpenkontroll i USA fått langt større omfang og alvor enn på lenge.

President Barack Obama har hastenedsatt en kommisjon som skal legge frem konkrete forslag for å forhindre nye massakre, og Kongressen skal få disse forslagene allerede i januar. Det er ventet at presidenten vil vurdere å gjeninnføre forbudet mot halvautomatiske militære våpen, begrense antall skudd i magasiner og styrke bakgrunnssjekken av folk som kjøper våpen.

Men det er vanskelig å se for seg radikale forslag som vil få stor effekt: En studie gjennomført i 2004 ved University of Pennsylvania av forbudet mot halvautomatiske våpen som var gjeldende mellom 1994 og 2004 viser at regelverket hadde liten effekt. Ifølge studien var en del av problemet alle unntakene i loven. En annen stor utfordring for lovgiverne var å definere akkurat hva «assault weapon» var, noe som gjorde at våpenindustrien kunne fortsette å lage våpen som lignet på dem som var blitt forbudt.

NRA møter motbør

Det finnes rundt 300 millioner håndvåpen i USA, det er lett å få tilgang til dem og det stilles små krav til oppbevaring. Det er nå trolig et flertall for å stramme inn tilgangen på automatvåpen og store magasiner, men samtidig setter mange amerikanere frihet til selv å velge foran risikofrihet.

På en pressekonferanse noen dager etter Newtown-massakren tok visepresidenten Wayne LaPierre i National Rifle Assosiation (NRA), som er USAs mektigste våpenorganisasjon, til orde for å innføre bevæpnede vakter på amerikanske skoler.

— Det eneste som stopper en «bad guy» med en pistol er en «good guy» med pistol, sa LaPierre.

Forslaget har møtt skarp kritikk, og mange peker på at NRAs betydelige makt og deres allianse med våpenindustrien er det egentlige problemet og at organisasjonen forhindrer nødvendig reform.

Politisk taktikkeri

I en analyse i tidsskriftet The Atlantic hevder forfatterne Steven Hill og Robert Richie at det hverken den amerikanske, våpenelskende kulturen eller NRAs makt og penger som er det egentlige problemet.

Problemet er de politiske skillelinjene og valgtaktikkeri i noen små, men helt avgjørende valgkretser i USA, mener de.

Det er bare rundt 35 av valgdistrikter av 435 totalt som virkelig er i vippeposisjon når det gjelder hvilket parti som får flertall i Representantenes Hus, som er den lovgivende forsamlingen i USA. De resterende er klare demokratiske eller republikanske valgkretser.

— Dette gir overdreven innflytelse til tvilende velgere som bor i disse valgkretsene, mange av dem er små, konservativt orienterte lokalsamfunn. Og dette gir også enorm makt til NRA, fordi mange medlemmmer bor nettopp i disse områdene, skriver Richie og Hill.

Dersom demokratene ikke får lovgivende flertall, eller mister presidentmakten, har de liten mulighet til å gjennomføre betydningsfulle våpenlovendringer. Obama har i all hovedsak unngått det betente temaet våpenkontroll fram til nå, mener forfatterne.

— Obama kan kanskje benytte alle reaksjonene på den siste skolemassakren til å reinnføre forbudet mot halvautomatiske våpen. Men å tro at det vil lede til våpenkontroll av betydning, er fantasi. Når det gjelder våpenkontroll og Representantenes hus, er demografien vår skjebne, avslutter de.

LOKALSAMFUNN I SORG: 20 førsteklassinger og seks lærere ble drept i Newtown, Conneticut
REUTERS/NTB Scanpix