– Jeg er selv overrasket over antallet, men det er ikke et tall jeg har prøvd å skjule, sa arkivets leder Marianne Birthler torsdag.

Hun la til at flere av de tidligere Stasi-medarbeidere var blitt mer fornuftige etter Berlinmurens fall i 1989, og at de svært lojalt hadde stillet sin ekspertise til rådighet for arkivet.

Saken har vakt stort oppstyr i Tyskland, der Forbundsdagen torsdag vedtok et nytt lovtillegg, som fortsatt skal gjøre det mulig å kryssjekke offentlig ansatte embetsmenn med opplysninger i Stasi-arkivet.

Uakseptabelt

17 år etter murens fall har arkivets 2.000 medarbeidere det fortsatt travelt med å gi ofre for det østtyske regimet innsyn i de saksmappene der DDRs etterretningstjeneste noterte alt fra deres alkoholvaner til politiske overbevisning.

– Det er et massivt tillitsbrudd og helt uakseptabelt at Stasi-medarbeidere vokter eller researcher i Stasi-dokumenter, sier lederen av Stasi-museet i det tidligere etterretningsfengselet i Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, til tysk radio.

Han er blitt nedringt av sjokkerte Stasi-ofre. Både Knabe og politikere fra det borgerlige regjeringspartiet CDU krevde torsdag at de tidligere Stasi-ansatte må sparkes dersom arkivet fortsatt skal være troverdig.

Kan ikke sparkes

Men ifølge Birthler er det ikke bare å si opp medarbeiderne.

– Hvis folk åpent sto fram med sin Stasi-fortid da de ble ansatt kan man ikke sparke dem nå, sier arkivets leder.

Ifølge Brithlers forgjenger Joachim Gauck var de tidligere Stasi-folkenes ekspertise uunnværlig for at komme til bunns i systemet.

– Vi hadde bruk for den slags insidere i vårt oppklaringsarbeid, sier Gauck, som erkjenner at etikk og arbeidsrett ikke alltid kan forenes.

Stasi-arkivet har vært et forbilde for lignende institusjoner i andre tidligere diktaturer.