Demonstrantene mener loven, som ble vedtatt av Representantenes hus i desember, straffer USAs tolv millioner ulovlige innvandrere. Om kort tid skal Senatet ta stilling til loven.

President George W. Bush brukte lørdag sin ukentlige radiotale til å prøve å overtale andre republikanere til å godta et system med midlertidige arbeidsvisa, samtidig som grensekontrollen blir skjerpet.

Bushs forslag vil gi de ulovlige innvandrere en mulighet til å registrere seg og arbeide i landet i opp til seks år.

Men mange republikanere mener dette forslaget er et forsøk på å snikinnføre et amnesti for ulovlige innvandrere, og vil i stedet skjerpe kampen mot dem.