Tørken går også hardt ut over jordbruket, melder statlige medier.

Den gjennomsnittlige nedbørsmengden har sunket med 13 prosent hittil i år sammenlignet med tidligere år, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

I noen av de verst rammede områdene, slik som i Renhua i byen Shaouguan, er nivået i vannreservoarene nesten 80 prosent lavere enn normalt, sier Huang Fuyang i Renhuas administrasjon.

Tørken har gjort flere hundre tusen mål landbruksjord umulig å dyrke, og nå er det satt av nesten 56 millioner kroner til den statlige hjelpeinnsatsen. (©NTB)