— Vi kan konkludere at for rundt 5.000 år siden lå senteret for en hittil ukjent sivilisasjon her, og den eksporterte gull til Sentral-Europa, Balkanhalvøya og Anatolia i massiv skala, sier Bozjidar Dimitrov, som leder Bulgarias nasjonale historiske museum.

Pløyde jorde

Det første funnet ble gjort av en bonde.

En dag i fjor kjøpte en av Dimitrovs unge arkeologer en pakke sigaretter i en liten butikk. Der så han en kvinne med et vakkert gullhalsbånd. Kvinnen fortalte at ektemannen hennes hadde funnet det mens han pløyde et jorde.

— Mannen viste meg stedet, og sent på høsten begynte vi å grave, forteller Dimitrov.

— Og vi graver fremdeles, legger han til.

Siden har det blitt konstatert at det midt i Bulgaria for rundt 5.000 år siden foregikk en omfattende produksjon av gullsmykker. Lignende gullgjenstander har blitt funnet i andre land, men man trodde da at de stammet fra oldtidens Troja. Nå virker det som sentrum for produksjonen lå i Bulgaria.

Høy kvalitet

Så langt har arkeologene gravd fram rundt 15.000 gullgjenstander, og den håndverksmessige utførel-sen er av høy kvalitet.

— Innen utgangen av året tror jeg vi kommer til å ha funnet rundt 100.000 gjenstander, sier Dimitrov.

Funnet er ikke det eneste bulgarske gullgravende arkeologer har gjort det siste året. På en grav-plass har man blant annet funnet en gullmaske på størrelse med en middagstallerken. Disse funnene stammer fra folkeslaget trakerne.

Det nye funnet stammer imidlertid trolig fra en hittil ukjent sivilisasjon, som levde i områder før fol-keslaget trakerne.