Dette er nesten en firedobling av anslagene over skadde lørdag kveld. 30 av politifolkene skal ha alvorlige skader, blant annet benbrudd.

Både arrangørene av den i utgangspunktet fredelige demonstrasjonen i forkant av neste ukes G8-møte i Heiligendamm og tyske myndigheter er rystet over hendelsene. Politiet anslår at rundt 2.000 personer deltok i de voldelige sammenstøtene med politiet av de opptil 80.000 menneskene som deltok i demonstrasjonen «En annen verden er mulig».

Rundt 100 personer ble i løpet av lørdag kveld pågrepet og satt i spesialopprettede G8-arrester, ifølge tysk politi.

De materielle skadene etter sammenstøtene, der blant annet biler ble påtent og butikkvinduer knust, beregnes til rundt 1 million euro (8,1 millioner kroner).

Søndag morgen beskrev politiet situasjonen som rolig, men anspent i den østtyske havnebyen, der politibevoktningen fortsatt er sterk.

Noen av arrangørene anklaget politiet for å ha vært med å fremprovosere sammenstøtene, mens andre, som Karsten Schmid i Greenpeace, framhevet at politiet ikke kunne klandres for noe i sin oppførsel.