Demonstrasjonen startet utenfor Utenriksdepartementets bygning i Drammensveien der representanter for Norsk-Tamilsk Forum, en sammenslutning av tamilske organisasjoner i Norge, overrakte en appell til den norske regjeringen.

Markerte avsky

Med paroler som «Stopp statens terror mot sivile på Sri Lanka», «Nok er nok – Vi har ikke flere tamilske ungdommer å miste» og «EU belønner Sri-Lankas statsterrorisme» markerte norsk-tamilere sin avsky mot konflikten på Sri Lanka.

Koordinator Balasingham Yogarajah overleverte appellen til Utenriksdepartementets underdirektør Hilde Haraldstad før han gikk inn i UD sammen med flere andre representanter for norsk-tamilere.

I appellen gjør de tamilske organisasjonene regjeringen oppmerksom på den forverrede konflikten på Sri Lanka og den knusende konsekvensen konfliktsituasjonen har for fredsprosessen og våpenhvileavtalen.

Menneskerettighetsbrudd

Den norske regjeringen bes blant annet om å fordømme menneskerettighetsbruddene som Sri Lankas myndigheter begår mot tamilene, å stoppe tilbakesendingen av tamilske asylsøkere som får avslag på sine søknader i Norge, og å overbevise EU om at LTTE (Tamiltigrene) ikke må forbys siden det kan få negative konsekvenser for fredsprosessen.

Etter overrekkelsen av appellen i UD gikk demonstrantene ned til Stortinget, der de overleverte den samme appellen til utenrikskomiteens leder Olav Akselsen.

Poppe, Cornelius