Landbruksminister Tom Vilsack sier at programmer som utdeling av matkuponger bidrar til å dempe problemet. Men tallet, som gjelder for 2008, er likevel et kraftig hopp fra året før, da 36,2 millioner mennesker måtte slite for å skaffe nok mat.

Ifølge undersøkelsen var det 14,6 millioner amerikanske husholdninger som i 2008 hadde vansker med å skaffe mat til hele familien på grunn av pengemangel.

Det tilsvarer 49,1 millioner mennesker og er en økning på 11 prosent i forhold til året før, da 11,1 prosent av husholdningene hadde slike vansker.

I 5,7 prosent av amerikanske husholdninger er det svært lav matsikkerhet. Det vil si at noen familiemedlemmer måtte spise mindre og derfor periodevis gikk sultne.

Den viktigste grunnen til manglende matsikkerhet og sult i USA er fattigdom og dermed manglende evne til å dekke grunnleggende behov for mat, bolig og helse, sier departementet selv i en kommentar til rapporten.

President Barack Obama kalte rapporten urovekkende og lovte å gå løs på problemet med økende sult, ikke minst for barna.

Rapporten er basert på en undersøkelse i desember i fjor, kort etter at finanskrisen begynte og mens arbeidsledigheten vokste.

Antall amerikanere som mottar matkuponger, økte til over 36 millioner i august etter å ha økt hver eneste måned i åtte måneder.