— Bussen med nesten 60 personer om bord traff en rickshaw, og dette fikk en gassylinder til å eksplodere. Det oppsto en kraftig brann i bussen, sier Mohammed Kamal Uddin, som er polititalsmann i Comilla.

— Vi tror at kun seks personer klarte å komme seg unna flammene, og vi frykter at resten ble brent i hjel, fremholder han.