Rios ordfører Eduardo Paes ber folk om å holde seg innendørs og iallfall ikke reise til sentrum av byen, hvor gatene ligger under vann.

— Hovedfartsårene i byen er alle stengt som følge av oversvømmelsene, sa Paes tirsdag.

Oversvømmelsene utløste jordskred flere steder i og rundt byen. Det bor 16 millioner mennesker i området.