Kystvakten ville opprinnelig eskortere båten til havnebyen Crotone, der det er et mottakssenter for innvandrere. Men da de gikk om bord i båten så de at den tok inn vann, og bestemte seg for å frakte passasjerene i land med et mindre fartøy.

Havnemyndighetene opplyser at mange av passasjerene er unge kvinner og at de ennå ikke vet hvor de kommer fra.

Flere tusen ulovlige innvandrere kommer til Italia hver måned, hovedsakelig fra Asia, Nord-Afrika og Øst-Europa. Mange reiser videre fra Italia til Storbritannia, Frankrike og Tyskland for å finne slektninger og arbeid.