Det jobbes så raskt som overhodet mulig. Et titall personer i Kripos jobber med registrering på døgnbasis. Det vil ta noen dager før vi er sikre på tallene. Vi må være 100 prosent sikre på at opplysningene våre er korrekte før vi bringer dem videre, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Hun deltok på pressekonferansen fredag sammen med utenriksminister Jan Petersen (H), helseminister Ansgar Gabrielsen og justisminister Odd Einar Dørum (V).

Utenriksminister Jan Petersen er dypt bekymret over at tallet på savnede nordmenn ikke er gått ned. Han er også bekymret over at det er 980 personer man ikke har hatt kontakt med, og som kan ha vært i de rammede områdene.

— Katastrofens omfang har gjort dypt inntrykk på meg, sier han.

Identifisering

Politiet bruker navnelistene til Utenriksdepartementet som utgangspunkt for sin egen registrering, men disse opplysningene er mangelfulle. Navn er ringt inn i en krisesituasjon den første tiden etter katastrofen, adresser mangler og noen personer kan være ført opp to ganger.

Ingelin Killengreen har forståelse for at pårørende reagerer på at de nå må gi de samme opplysninger om savnede personer til politiet som de allerede har gitt Utenriksdepartementet.

— Forklaringen er at de opplysningene vi har inne så langt, ikke er tilstrekkelige for at politiet skal kunne gjøre en så god jobb som mulig med identifisering og muligheten for å finne de omkomne, sier Killengreen.

Hun legger til at ved å henvende seg til det lokale politiet, får man også mye bistand og hjelp fra personell som er trenet for slike situasjoner.

Dobbeltsjekker

Politiet dobbeltsjekker med folkeregisteret og andre tilgjengelige registre, og trenger i tillegg en rekke detaljerte opplysninger om savnede personer for å sikre identifiseringen. Noen pårørende har meldt fra både til politiet og til Utenriksdepartementet, og de trenger ikke melde fra til politiet på nytt. Hvis pårørende ikke sørger for å melde fra til politiet, vil politiet ta kontakt med dem.

Slektninger av de savnede kan bli bedt om å avgi DNA-prøve som kan bidra til identifiseringen. Politiet bruker bilder fra det sentrale passregisteret, i tillegg til at mange pårørende selv har sendt bilder til ambassaden i Thailand. Politiet trenger også opplysninger om arr, tatoveringer eller andre kjennetegn.

Når omkomne eventuelt er identifisert av den norske ID-gruppen, vil norsk politiet sørge for at de blir transportert hjem etter at dette er klarert av thailandske myndigheter.

Killengreen sier hun ikke vil spekulere i om antall savnede kan reduseres når politiet har gjennomgått og kontrollert opplysningene på listene.

21 omkomne

Tallet på nordmenn som er bekreftet omkommet etter flodbølgekatastrofen er fortsatt 21, mens 462 er savnet.

På fredagens pressekonferanse opplyste utenriksministeren at det i tillegg er 980 personer som man ikke er kommet i kontakt med, men som man ikke er sikre på om har vært i de rammede områdene. Det tallet er noe høyere enn torsdag, da man opererte med 870 personer.

Helseminister Ansgar Gabrielsen opplyser at det nå bare er fire nordmenn igjen som ligger på sykehus i Thailand og som ikke har fått plass på ambulansefly.

<b>FØR OG ETTER:</b> Bildet til venstre viser ferieparadiset Khao Lak før dødsbølgene skylte inn mot land. Bildet til høyre er tatt onsdag, og viser de enorme ødeleggelsene.
REUTERS