Siden ulykken for seks uker siden har rundt 40.000 fugler innsmurt med olje blitt samlet inn og gjort rene. Men bare halvparten av dem vil overleve, tror ornitologene, og spår dermed at antall døde fugler vil stige til 20.000.

Fredag protesterte befolkningen i Galicia-området mot regjeringens manglende oppryddingsarbeid med å skru av alle lys i fem minutter, som et symbol på det aksjonen betegner som regjeringens "blindhet". Aksjonen kaller seg Nunca Mas, eller Aldri mer.

(NTB)