De fleste av de omkring 4.000 nordmennene som bor i området, jobber for større bedrifter som har egne beredskapsopplegg.

– Mitt inntrykk er at bedriftene har håndtert orkanen på en god måte, sier pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten i Utenriksdepartementet (UD).

UD oppgraderte i går beredskapen sin, og har en beredskapsordning der frivillige kan stille på en times varsel ved behov. I tillegg er bemanningen styrket ved konsulatet i Houston og ambassaden i Washington.

– Rådet vi gir nordmenn i orkanområdet nå, er at de skal følge de retningslinjer amerikanske myndigheter gir, sier Sandsten.

Hun understreker også at det er viktig at nordmenn som prøver å få tak i venner og familie i USA, er klar over at telefonforbindelsen ofte bryter sammen i slike situasjoner.

– Det er ikke sikkert folk har problemer i forbindelse med orkanen, selv om det ikke er mulig å få kontakt med dem, sier hun.

Kontaktinformasjon for pårørende og rammede ligger på Utenriksdepartementets nettsider: odin.dep.no/ud