1600 har vist symptomer på sykdommen, og av disse er rundt 400 nå innlagt på sykehus.

Les også: Folkehelsas råd til reisende

Fraråder ikke å reise Folkehelseinstituttet mener det ikke er grunnlag for å fraråde folk å reise til de områdene hvor det er påvist tilfeller av svineinfluensa, det vil si i Mexico og statene California og Texas i USA.

Symptomer på svineinfluensa er som ved vanlig sesonginfluensa, det vil si høy feber, kroppsverk, nedsatt allmenntilstand og eventuelt pusteproblemer.

Reisende til de aktuelle områdene bør være nøye med håndhygiene og unngå store forsamlinger hvor man kommer tett på andre mennesker. Svineinfluensa smitter ikke gjennom mat og det er derfor trygt å spise alle typer kjøtt, også svinekjøtt.

Det finnes i dag ingen tilgjengelig vaksine for mennesker som har effekt mot den aktuelle typen av svineinfluensa. Den vanlige influensavaksinen vil ikke ha effekt mot svineinfluensa og anbefales ikke. Forebyggende behandling med preparatet Tamiflu® ved reiser til de berørte områdene er ikke anbefalt.

**Les også:

Testes for svineinfluensa**

Lytt til råd Reisende som blir syke etter hjemkomst fra de berørte områdene, bør snarest ta kontakt med lege. Unngå å oppholde deg sammen med andre på venteværelset.

Reisende som oppholder seg i de berørte områdene, bør følge med i lokale media og rette seg etter de råd som gis av de lokale myndighetene.

Dersom du får symptomer på influensa under oppholdet, bør du snarest kontakte det lokale helsevesenet.

**Les også:

— Kan komme til Norge**