En nylig oppdaget steinalderbolig huset 40 personer på 50 kvadratmeter, forteller arkeolog Jan Fast. Alle menneskene på boplassen bodde i samme bygningen.Restene av bygningen stammer fra år 2 400 før Kristus. På den tiden lå steinalderboligen ved strandlinjen, og ses i dag som et ovalt søkk i terrenget.Svært få funn er tidligere gjort fra denne brytningsperioden, da nye indoeuropeiske folkegrupper flyttet til Finland fra den sørlige siden av Finskebukta.