Skredet ble utløst av langvarig regnvær og rammet hus i tre landsbyer som ligger ved foten av fjellkjeden Bawakaraeng i distriktet Gowa. Jordskredet var flere kilometer bredt, og det er svært vanskelig å finne ofrene under de våte jordmassene. Redningsmannskapene mangler også utstyr, ifølge en lokal politimann.

Flere tusen innbyggere er evakuert av frykt for nye skred.