De to bombene rammet busser som brakte regjeringsansatte til jobben i Kabul onsdag morgen, opplyste talsmenn for den afghanske regjeringen. En av bussene tilhørte regjeringshæren og var på vei til forsvarsdepartementet.

– Tre av departementets militære ansatte ble skadd. Noen sivile kom også til skade, sa hærens talsmann Mohammad Omar Zadran, mens en sikkerhetstjenestemann opplyste at en kjerre eksploderte da bussen passerte.

Den andre bomben rammet en buss som var på vei gjennom de nordlige delene av Kabul med ansatte i det afghanske handelsdepartementet.

– En kjerre eksploderte, og fire av våre ansatte kom til skade, sa regjeringstalsmannen Yousouf Stanizai.

Pakistan har forsikret den afghanske regjeringen og dens allierte om at landet gjør alt det kan for å vokte grensen mot Afghanistan. Vaktholdet trappes opp etter at det avsatte afghanske talibanregimets tilhengere har trappet opp sin geriljakrigføring.