39 prosent svarer at Blair bør trekke seg, mens 41 prosent mener at han bør beholde jobben som statsminister.

Meningsmålingen ble utført for avisa Daily Telegraph rett etter at selvmordet til regjeringsrådgiveren og den tidligere våpeninspektøren David Kelly ble kjent.

Kelly var blitt satt under sterkt press på grunn av sin rolle som kilde for TV-kanalen BBCs reportasje om Blair-regjeringens omstridte bruk av etterretningsrapporter i forkant av Irak-krigen.

59 prosent av de spurte sier de har fått mindre til overs for statsministeren etter at nyheten om dødsfallet ble offentliggjort. 65 prosent mener Blairs medierådgiver Alastair Campbell bør trekke seg.

BBC-reportasjen hevdet at Campbell forandret innholdet i en etterretningsrapport før Irak-krigen for at trusselen fra Saddam Husseins regime skulle virke mer alvorlig.