12 av de smittede lå lørdag kveld på intensivavdelingen ved byens sykehus, der en 89 år gammel mann fredag ble det første dødsofferet for legionella-bakteren.

Legene er særlig bekymret over tilstanden til fire av dem, som har utviklet lunge— og nyreproblemer som følge av bakterien som spres via vannrør, damp og lufteanlegg.

Flere barn er blant de smittede, og helsepersonell frykter at antallet smittede vil dobles de neste dagene. Epidemien kan i så fall vise seg å bli mer alvorlig enn den som fant sted i Stafford i 1985, der 68 ble smittet og 23 av dem døde.

Smittekilden i Barrow-in-Furness er ikke funnet, men helsemyndighetene har stengt et lokalt samfunnshus der man mistenker at luftanlegget kan ha spredt bakteriene.

— Det er ingen grunn til panikk. Det synes som om kilden er lokal, og som om dette er et lokalt problem som nå er tatt hånd om, sier regionens helsedirektør John Ashton.

Legionærsyken fikk sitt navn etter at 34 medlemmer av Den amerikanske legionen døde i 1976, etter å ha blitt smittet på et hotell i Philadelphia der de hadde møte.

I fjor ble Stavanger rammet av en tilsvarende epidemi som kostet syv mennesker livet. I tillegg ble 21 andre smittet. Smittekilden den gang var kjøletårnet på friskluftanlegget i Hotel Atlantic.

(NTB)