Dommen ble kunngjort kort før folkekongressen åpner en ti dager lang sesjon, og dagen etter at Kina undertegnet FNs menneskerettstraktat om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

En av de dømte fikk ti år for å ha arrangert en ulovlig pressekonferanse i oktober i fjor og for å ha operert et ulovlig trykkeri og laget Falungong-bannere. 11 andre ble dømt i samme rett.

En 33 år gammel mann ble dømt til sju år i en annen rett for å ha lastet ned og distribuert stoff om Falungong fra internett. Fire kvinner fikk mellom fire og seks år i den samme saken.

Flere andre ble dømt i andre rettssaker, først og fremst for å ha distribuert materiale om sekten på offentlige steder gjennom løpesedler og høyttalere, eller for å ha malt slagord på vegger.

NTB