Det er stjernereporter Bob Woodward i Washington Post som skriver dette.

I USA har det føderale politiet FBI arrestert over 1100 personer som er mistenkt for å ha forbindelse med al Qaida. Noen få av dem er ifølge Washington Post mistenkte for å ha kjennskap til terrorisme i stort omfang.

Det store antallet arrestasjon utenfor USA viser det omfattende samarbeidet president George W. Bush har klart å etablere med en rekke andre land.