Etter å ha lett gjennom tunnelene nede i gruven, fant utslitte redningsmannskaper 33 døde menn tidlig søndag ettermiddag.

— De har funnet likene, de er døde alle sammen, sa departementets talsmann i Kiev søndag.

De andre arbeiderne som var nede i gruven, klarte å ta seg opp ved egen hjelp eller ble reddet opp i sikkerhet i løpet av søndag formiddag. Det skal ha vært 74 arbeidere til sammen.

Brannen startet 570 meter under bakken i en gruvesjakt i Donetsk-regionen øst i Ukraina.

Transportbånd

Sjakten, der brannen oppsto noen minutter før klokken to om natten, heter «Ukraina» og tilhører en stor gruve eid av selskapet Selidovugl.

Representanter for gruveselskapet sa søndag at det ikke var klart hvordan de 33 omkom, men at brannen oppsto da kullstøv ble antent på et 1,4- kilometer langt transportbånd.

Det er allerede bestemt at granskingskommisjonen skal legge frem en rapport 23. juli, og regjeringen har satt av 740.000 dollar til de omkomnes familier, sa Dubins assistent.

Utallige tragedier

Søndagens ulykke er den verste siden august i fjor, da 55 mennesker omkom i en metangasseksplosjon i en annen gruvesjakt i Donetsk-regionen.

Den verste ulykken fant sted i 2000, da 81 gruvearbeidere mistet livet.

Rundt 300 gruvearbeidere døde i Ukrainas 209 gamle og dype kullgruver i fjor, og det er ikke uvanlig høyt. Gruvene regnes blant de farligste i verden. En av fire har vært i drift i over 100 år.

Gruvedriften er preget av dårlige arbeidsforhold, systematiske brudd på sikkerhetsregler og lite penger til modernisering. De vanligste ulykkene er metangasseksplosjoner, gruveganger som raser sammen og gammelt utstyr.

Og antallet ulykker øker, selv om mengden kull som utvinnes har falt dramatisk det siste tiåret.

I sovjettiden regnet man med at 1,5 menneskeliv gikk med for hvert tonn utvunnet kull.

I 2002 var tallet 4,4.

NTB-AFP-DPAKiev

BRUDD PÅ BRUDD: Fortvilte og slitne redningsarbeidere utenfor gruven i går. Gruvedriften er preget av dårlige arbeidsforhold, systematiske brudd på sikkerhetsregler og lite penger til modernisering. FOTO: ALEXANDER KHUDOTEPLY, REUTERS