Torsdag kveld sa Representantenes hus med et overveldende flertall, 410 mot 11, ja til forespørselen fra president George W. Bush om penger til orkanofrene. Noen timer senere stemte Senatet enstemmig for bevilgningen. Bush godkjente kort tid senere vedtaket.

I forrige uke godkjente Kongressen en bevilgning på 66 milliarder kroner til hjelpearbeidet etter orkanen. Totalt har Kongressen dermed sagt ja til å gi orkanofrene 391 milliarder kroner.

Bush har imidlertid varslet Kongressen om at ytterligere bevilgninger vil til å bli nødvendige.