Kollisjoner mellom dyr og bil koster rundt 100 millioner kroner bare i erstatning på kjøretøyet. I tillegg kommer eventuelle skader på personer etter sammenstøt med dyrene. If Skadeforsikring, som har en markedsandel på om lag 32 prosent, betalte i fjor ut 33,2 millioner kroner til bilister som kjørte på et dyr, skriver Adresseavisen.

Det er elgkollisjonene som forårsaker de største og mest alvorlige skadene på bil og sjåfør.